ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ (ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ)

Επιλογές σε αρμοκάλυπτρα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την προστασία και την υγιεινή και όπου απαιτείται η συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Υγειονομικά προφίλ (αρμοκάλυπτρα) σε μορφή βέργας κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304).

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ (ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΩΝ)

 Ανακαλύψτε επιπλέον επιλογές υγειονομικών προφίλ (αρμοκάλυπτρων) για χρήση σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επιλογές σε αρμοκάλυπτρα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τόσο πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων όσο και σε χώρους με ήδη υφιστάμενα πλακίδια.

Μεταβείτε στη σελίδα μας   Σοβατεπί – Υγειονομικές Γωνιές