Εντοιχιζόμενα κανάλια ντουζιέρας από ανοξείδωτο σώμα και ανοξείδωτη σχάρα.

Κανάλια ντουζιέρας χαμηλού βάθους τοποθέτησης.