ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Αρμοκάλυπτρα ανισόπεδων δαπέδων κατάλληλα να γεφυρώσουν ομαλά την υψομετρική διαφορά μεταξύ δυο επιφανειών.

Προφίλ κάλυψης διαφοράς ύψους κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Επιλογές για κάλυψη κενού από ελάχιστα χιλιοστά μέχρι 1,8 εκ.

Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα που ακολουθούν για να βρείτε το κατάλληλο προφίλ.

Επιλογές σε αρμοκάλυπτρα ανισόπεδων δαπέδων με βάση το ύψος που θέλουμε να καλύψουμε και το επιθυμητό χρώμα.

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ